Strona Ośrodka Readaptacyjno-Rehabilitacyjnego została przeniesiona pod adres:

                           www.orr.gov.pl